O bioplynové stanici jste již pravděpodobně slyšeli. Víte ale, jak vlastně funguje? Co vše je možné v bioplynové stanici zužitkovat? Kde najdeme bioplynové stanice v ČR?

Jak pracuje bioplynová stanice?

Bioplynová stanice jsou zařízení na výrobu energie (tepla nebo elektřiny), které spotřebovává biomasu – ať už cíleně pěstovanou nebo zbytkovou (odpadní). Bioplynové stanice se často staví také v blízkosti kravínů nebo prasečáků, protože je možné v nich zužitkovat také kejdu a hnůj jako zdroj plynů.

V bioplynové stanici je možné na výrobu elektřiny a tepla zužitkovat

  • kejdu a hnůj
  • odpady z živočišné výroby
  • odpady z rostlinné výroby
  • biologicky rozložitelný odpad
  • čistírenské kaly

Bioplynová stanice využívá tzv. procesu anaerobní digesce, kdy se materiál rozkládá bez přívodu vzduchu a vzniká zde tzv. bioplyn, který je jímán a upravován pro další účely.

Využití bioplynu

Bioplyn je produkt vzniklý v bioplynové stanici, který má řadu využití. Obsahuje z více než poloviny metan a zbytek tvoří oxid uhličitý. Bioplyn je možné využít k výrobě tepla (spaluje se v kotlích a používá se k vytápění budov nebo ohřevu vody).

Další možností je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v kogenerační jednotce. Samotná výroba elektřiny z bioplynu není efektivní.

Bioplynové stanice v ČR

Česká republika má velký potenciál využití biomasy a bioplynové stanice jsou jednou z možností, jak biomasu zužitkovat. Výhodná je především výroba tepla.

Zájem o bioplynové stanice v poslední době roste. Počítá se s rozvojem biomasy a investicemi do výroby bioplynu. České sdružení pro biomasu (BIOM) počítá s tím, že by do roku 2015 mohlo v tuzemsku vyrůst až 400 bioplynových stanic.

Nejstarší bioplynová stanice je v Třeboni. Funguje již od roku 1974 a jako zdroj energie využívá kejdu prasat a čistírenské kaly. Další bioplynky najdete například v Kladrubech, Albrechticích, Mimoni nebo Kroměříži.