Na otázku co je to biomasa se zeptal v dnes již legendárním dílu svého pořadu Jan Kraus poslankyně za stranu zelených Kateřiny Jacques. Politička mu nebyla schopná odpovědět. A co vy? Víte, co je to biomasa?

Biomasa je…

Biomasa je pojem, který ve svém širokém významu označuje hmotu organického původu. Může jít o těla rostlin i živočichů. V užším významu označuje biomasa zdroj energie, který je obnovitelný.

Do pojmu biomasa můžeme zařadit obyčejné dřevo, kterým doma topíme. Patří sem ale také různé energetické rostliny, které jsou cíleně pěstované, nebo zbytky z dřevní výroby či pelety a brikety, jimiž se topí v moderních kotlích.

Energetické plodiny jako biomasa

Energetické plodiny si získávají čím dál více na oblibě. Jejich výhodou je, že rychle rostou, proto mnohem rychleji poskytují energii než například dřevo v lese – přece jen, smrk roste několik let, než se z něho stane statný strom a vyplatí se ho pokácet.

K energetickým rostlinám patří nejen dřeviny, jako je například japonský topol, ale také traviny – například ozdobnice čínská. K energetickým účelům se pěstuje rovněž konopí.

Co je odpadní biomasa?

Jak již bylo naznačeno, jde například o dřevní zbytky, které vznikají při zpracování dřeva. K odpadní biomase ale řadíme také zbytky dalších rostlin, popř. i zbytky živočichů.

Využít je nyní možné odpad z potravinářského průmyslu nebo zemědělství – zde je ceněna především biomasa ve formě hnoje, kejdy apod., která může být zpracována například v bioplynových stanicích.

Biomasa jako palivo

Domácnosti využívají biomasu především jako palivo. V tomto případě jde o spalování dřeva a dalších ekologických materiálů, jako jsou například pelety.

Energeticky je však možné zpracovat biomasu také při výrobě paliv, jako je například bionafta nebo bioplyn.

Výroba energie z biomasy

Podle některých studií má biomasa velký potenciál – například při výrobě elektřiny. Z celkového objemu obnovitelných zdrojů se biomasa podílí na výrobě elektřiny necelými 5 procenty. Do budoucna se však počítá, že budeme z biomasy vyrábět čím dál více energie.

Kromě výroby elektřiny, která není zase tak efektivní (účinnost biomasy je odhadována asi na 25 až 30 procent), je možné biomasu zužitkovat také při výrobě tepla ve velkých spalovnách.