Kdo by nechtěl mít vlastní elektřinu? Zvláště pak v době, kdy jdou ceny energií stále nahoru, se vyplatí přemýšlet nad vlastním zdrojem. Přemýšlíte nad fotovoltaickou elektrárnou? Co obnáší její výstavba? Vyplatí se vůbec?

Solární elektrárny mají svůj největší boom již za sebou. Jejich rozmach jsme mohli pozorovat především v roce 2010, kdy masivní investice podnítila výhodná výkupní cena elektřiny ze slunce a klesající cena fotovoltaických panelů.

Střešní fotovoltaické elektrárny jen do 30 kW

Vzhledem k boomu zelené elektřiny ze slunce a větru, omezili distributoři připojování nových solárních a větrných zdrojů do sítě. Dlouho dobu trval stop stav novým fotovoltaickým elektrárnám.

Aktuálně je ovšem možné do sítě připojovat střešní fotovoltaické elektrárny do instalovaného výkonu 30 kW. Jde o výkon, který je plně dostačující pro rodinné elektrárny na střechách rodinných domů.

Proč připojit fotovoltaiku do sítě?

Jestliže budete instalovat střešní fotovoltaickou elektrárnu, máte dvě možnosti. První je tzv. ostrovní (grid-off) systém, kdy elektřinu sami spotřebováváte pro vlastní potřebu. Druhou možností je zapojení do sítě. To je výhodné v tom, že můžete elektřinu prodávat distributorům a inkasovat peníze formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu. Ty každoročně stanovuje Energetický regulační úřad.

Ačkoli jsou výkupní ceny fotovoltaiky o poznání nižší. Kilowatthodina vyrobená v solární elektrárně se vykupuje asi za 6 korun (v roce 2010 to bylo přes 12 korun). Návratnost investice je ale stále zaručena vzhledem k poklesu ceny solárních panelů.

Instalace fotovoltaických panelů na střechu

Pro instalaci fotovoltaických panelů na střechu rodinného domu musí být splněny určité podmínky. Mj. je důležité, aby střecha byla v pořádku, tašky nebyly rozbité apod.

Fotovoltaické panely je nejvýhodnější umístit na jižní, jihozápadní, popř. západní stranu střechy. Sklon by měl být kolem 35°C.