Ačkoli Česká republika nepatří ke státům, kde by pravidelně foukal silný vítr a rozhodně se nemůže měřit s přímořskými nebo horskými zeměmi, také u nás se staví větrné elektrárny. Nejde však jen o velké větrné parky. Malou větrnou elektrárnu můžete mít třeba na zahradě.

Jako malá větrná elektrárna jsou označována zařízení, která vyrábí elektřinu z větru a jejichž instalovaný výkon je nižší než 60 kW. Aby měla instalace větrné elektrárny smysl, je třeba zohlednit několik faktorů.

Změřte sílu větrné energie

Důležitým předpokladem je samozřejmě síla větru v zamýšlené lokalitě stavby malé větrné elektrárny. V místě instalace elektrárny by měl foukat vítr o rychlosti minimálně 6 m/s. U některých speciálních typů domácích větrných elektráren je možné, aby vítr foukal jen rychlostí 3 m/s. Jde o větrné elektrárny určené do zástavby ve městech.

Rychlost větru ovlivňuje efektivitu provozu – tedy to, kolik elektřiny malá větrná elektrárna vyrobí. Určit rychlost větru vám pomůže tzv. anemometr, který je možné běžně zakoupit nebo si ho vypůjčit.

Malá větrná elektrárna: Jak ji zpeněžit?

Malé větrné elektrárny můžete sehnat o výkonu od cca 1 do 6 kW. Na trhu jsou samozřejmě různé typy. Některé z nich jsou určené přímo do zástavby, jiné upotřebíte spíše na otevřeném prostranství.

Kromě velikosti instalovaného výkonu, od kterého se také odvíjí objem vyrobené elektřiny, je třeba rozhodnout, zda využijete tzv. grid-off (ostrovní) systém nebo malou větrnou elektrárnu připojíte do sítě.

Ostrovní systém znamená, že vyrobenou elektřinu budete sami spotřebovávat. Jestliže necháte malou větrnou elektrárnu připojit do sítě, budete od státu dostávat dotace formou tzv. výkupních cen nebo zelených bonusů. Jejich výši stanovuje každoročně Energetický regulační úřad.