Vodní energie je nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie v České republice. Potenciál pro velké vodní elektrárny je již z velké části vyčerpán. Existuje ale prostor pro malé vodní elektrárny.

Z celkového objemu obnovitelných zdrojů vyrobí vodní elektrárny 54 procent elektřiny. Vodní zdroje patří k tradičním zdrojům energie na našem území – připomeňme například vodní hamry nebo mlýny, které v minulosti usnadňovaly lidem práci

Malých vodních elektráren bylo více

Malé vodní elektrárny byly v České republice v minulosti populární. Před druhou světovou válkou jich elektřinu vyrábělo na 11 500! Neuvěřitelné číslo, pokud uvážíme, že aktuálně jich na našem území je asi 1 300.

Zdá se ale, že další budou vznikat. Investice do malých vodních elektráren plánuje například ČEZ, který má ve svém portfoliu asi 30 malých vodních zdrojů.

Stavět, nebo koupit malou vodní elektrárnu?

Instalovat na střechu domu solární elektrárnu je relativně jednoduché. Ale co taková vodní elektrárna? Pokud po ní toužíte, máte v podstatě dvě možnosti. Postavit novou nebo koupit starou a rekonstruovat ji.

Obecně platí, že nákladnější je rekonstrukce staré vodní elektrárny, než výstavba nového zdroje. Samozřejmě ale nelze paušalizovat. V obou případech se však obrňte trpělivostí při jednání s úřady.

Realizace malé vodní elektrárny totiž vyžaduje mnohé papírování, mj. vás nemine návštěva vodohospodářského úřadu, který vám musí vydat povolení k nakládání s vodami, dále musíte na stavební úřad získat stavební povolení. Nakonec je třeba vše vyřídit na Energetickém regulačním úřadě.

Jak zpeněžit malou vodní elektrárnu?

Jen málokterý investor si bude malou vodní elektrárnu stavět jen tak pro radost. Také výrobu elektřiny v malé vodní elektrárně je možné zpeněžit. Elektrický proud můžete prodávat do sítě a inkasovat výhodnou výkupní cenu nebo zelený bonus, které každoročně stanovuje právě Energetický regulační úřad.