Rozhodli jste se pořídit si tepelné čerpadlo, které bude využívat energii země? Pak se neobejdete bez zemního vrtu. Co vrt pro tepelná čerpadla obnáší? Kolik stojí? Zjistili jsme za vás!

Tepelné čerpadlo je úsporný zdroj energie. Oproti plynovému kotli ušetří asi 40 procent nákladů na energie, což se vyplatí, když uvážíme, že ceny plynu jdou stále nahoru. Jestliže jste si vybrali tepelné čerpadlo země-voda, které bude využívat energii země, tu dále ohřívat a pak teplo zužitkuje k vytápění nebo ohřevu vody, neobejede se bez tzv. hlubinného vrtu.

Kolik stojí vrt pro tepelné čerpadlo?

Právě kvůli nutnosti vrtu, je tepelné čerpadlo země-voda ve srovnání s ostatními typy tepelných čerpadel náročnější na instalaci. To se samozřejmě promítá také do celkových nákladů na pořízení tepelného čerpadla.

Obecně lze říci, že hlubinný vrt pro instalaci tepelného čerpadla pro běžný rodinný dům, vyjde asi na 140 tisíc korun. Vyšší náklady ovšem kompenzuje vyšší účinnost tepelného čerpadla země-voda, protože teplota země je celoročně stabilnější než např. teplota vzduchu.

Pravidla pro vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla jsou hluboké zpravidla kolem 70 až 120 m a ukládají se do nich kolektory, které zachycují teplo země.

Před realizací samotného vrtu pro tepelné čerpadlo se nevyhneme papírování. Vrty pro tepelná čerpadla se řídí podle vodního zákona (paragraf 15), protože jsou považována za vodní díla. Je třeba také zažádat o vydání stavebního povolení, kterému musí předcházet povolení o nakládání s vodami.

Do celého procesu zasahuje také hydrogeolog, který musí vydat stanovisko k tomu, jak celá stavba ovlivní podzemní vodu a ekosystém.

Při plánování vrtu pro tepelné čerpadlo se rozhodně neobejdete bez projektanta, který by měl celou situaci posoudit a navrhnout optimální řešení. Pokud se obrátíte na zkušeného člověka, může vám poradit i při jednání s úřady.