Nezatepleným podkrovím, podobně jako nezatepleným stropem, uniká značná část tepla, která zvyšuje účty za energie o stovky až tisícovky ročně. Ať už podkroví představujete nebo rekonstruujete, nezapomeňte na jeho zateplení.

Efektivitu zateplení ovlivňuje druh a tloušťka izolace. Při výběru tepelně-izolačního materiálu zohledněte, zda budete izolovat prostor mezi krokvemi nebo nad nimi.

Izolace podkroví mezi krokvemi

Pro mezikrokevní izolaci podkroví se hodí například minerální vlna, která patří k cenově dostupným materiálům. Praktická je také tzv. foukaná izolace, jejíž aplikaci je ale vhodné přenechat spíše profesionálům.

Nadkrokevní zateplení podkroví

Izolace nad krokvemi se využívá v případě jednoplášťové střechy, kdy se na krokve aplikují izolační desky. Nejčastěji se využívá polystyren.

Postup při zateplení podkroví

Izolaci pro zateplení podkroví máte vybranou a nyní přichází na řadu její aplikace. Jestliže se zateplováním nemáte žádné zkušenosti, zkuste si k ruce přizvat zkušeného řemeslníka, aby vám poradil. Aplikaci foukané izolace je pak lepší přenechat odborným firmám, které na tento postup mají vybavení.

Jistě jste už slyšeli, že izolace sice zabrání únikům tepla, ale zároveň může zvyšovat vlhkost a podporovat kondenzaci. To se týká také zateplování podkroví. Proto při aplikaci izolace nezapomeňte na parozábranu – v podstatě speciální fólii, která se položí pod tepelnou izolaci a zabrání kondenzaci páry a umožní odvětrávání. Tepelně-izolační materiál na parozábranu aplikujte podle pokynů výrobce.

Okna v podkroví zateplete

Jestliže v podkroví vytváříte obytné prostory, pravděpodobně zde budou okna. I těmi se ztrácí značná část tepla. Dnes už jsou standardem okna s izolačními trojskly, která výborně izolují. Součinitel prostupu tepla by měl být u kvalitních úsporných oken méně než 0,7 W/m2.K.